زندگی یک هزارتو است نه یک مسابقه ماراتن

زندگی یک هزارتو است نه یک مسابقه ماراتن

تصور کنید اگر زندگی یک مسابقه ماراتن بود! با یک شروع و یک پایان که هر چه سریعتر بدوید سریعتر هم می رسید. راه برنده شدن در ماراتن این است که فقط استقامت کنید و بدوید ، بسیاری از ما همینگونه زندگی میکنیم ولی واقعیت اینست که زندگی دو بعدی نیست ...
  • 1
  • 118
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم