دریافت آخرین نسخه دیتالایف

دریافت آخرین نسخه دیتالایف

دریافت آخرین نسخه دیتالایف
در این صفحه همواره می توانید آخرین نسخه سیستم مدیریت محتوی دیتالایف انجین* را جهت راه اندازی وب سایت خود دریافت نمائید.
یادآوری : آماده سازی و ترجمه به فارسی نسخه های مختلف دیتالایف ارائه شده در این صفحه توسط مرجع ( یا مراجع ) پشتیبان دیتالایف فارسی انجام شده و پارس دیتالایف دخالتی در آن ندارد و صرفا برخی موارد ظاهری ممکن است جهت زیباتر شدن محیط مدیریت سیستم ویرایش شده باشد.

 
دریافت نسخه پایدار ( ترجمه تیم پشتیبان فارسی ) ـ ورژن 13.1
نام فایل توضیحات
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید. برای دریافت فایل باید عضو بوده و وارد سایت شوید.


دریافت نسخه پایدار ( ترجمه تیم DleFA ) ـ ورژن 13
نام فایل توضیحات
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید. برای دریافت فایل باید عضو بوده و وارد سایت شوید.


دریافت نسخه پایدار ( ترجمه تیم DleFA ) ـ ورژن 12.1
نام فایل توضیحات
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید. برای دریافت فایل باید عضو بوده و وارد سایت شوید.


دریافت نسخه پایدار ـ ورژن 11.3
نام فایل توضیحات
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید. برای دریافت فایل باید عضو بوده و وارد سایت شوید.
 
 
دریافت نسخه پایدار ـ ورژن 11.2
نام فایل توضیحات
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید. برای دریافت فایل باید عضو بوده و وارد سایت شوید.


دریافت نسخه پایدار ـ ورژن 11.1  
نام فایل توضیحات
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید. برای دریافت فایل باید عضو بوده و وارد سایت شوید.
 

دریافت نسخه پایدار ـ ورژن 11
نام فایل توضیحات
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید. برای دریافت فایل باید عضو بوده و وارد سایت شوید.

 
دریافت نسخه پایدار ـ ورژن 10.6   
نام فایل توضیحات
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید. برای دریافت فایل باید عضو بوده و وارد سایت شوید.


دریافت نسخه پایدار ـ ورژن 10.4
نام فایل توضیحات
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید. برای دریافت فایل باید عضو بوده و وارد سایت شوید.
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم