قالب اختصاصی دیتالایف

قالب اختصاصی دیتالایف

قالب اختصاصی

 
قالب اختصاصی دیتالایف بدان معنی است که قالب مختص سفارش دهنده طراحی و آماده سازی می شود و هیچگاه برای فروش به دیگران در سایت قرار نخواهد گرفت ، سفارش قالب اختصاصی دیتالایف معمولا طبق طرح اولیه و ایده مشتری صورت می گیرد.

هزینه : توافقی و مجموعی از هزینه پایه طراحی قالب اختصاصی + برآورد جزئیات قالب است.
 
 


سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم