قالب سفارشی دیتالایف

قالب سفارشی دیتالایف

قالب سفارشی

منظور از قالب سفارشی همان قالبهای عمومی وب سایت است که با قیمت مناسبی عرضه شده و کاربر سفارش تغییراتی را جهت بهره برداری مناسب تر خود دارد. قالب طبق سفارش مشتری ویرایش و تغییراتی از قبیل تغییر رنگ ، افزودن یا حذف بخشهایی از قالب و ... بر روی آن اعمال و قالب نهایی به مشتری تحویل می شود.
 
هزینه : قیمت پایه قالب + هزینه ویرایش و تغییرات بصورت توافقی بر اساس جزئیات کار
 
 


سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم