قالب اختصاصی

قالب اختصاصی

قالب اختصاصی

 
قالب اختصاصی بدان معنی است که قالب مختص سفارش دهنده طراحی و آماده سازی می شود و هیچگاه برای فروش به دیگران در سایت قرار نخواهد گرفت ، سفارش قالب اختصاصی معمولا طبق طرح اولیه و ایده مشتری صورت می گیرد.
 
هزینه : توافقی و مجموعی از هزینه پایه طراحی قالب اختصاصی + برآورد جزئیات قالب است
 
 


گفتگو با ما