پارس دیتالایف | قالب دیتالایف | دیتالایف

» دریافت آخرین نسخه دیتالایف

دریافت آخرین نسخه دیتالایف


دریافت آخرین نسخه دیتالایف

در این صفحه همواره می توانید آخرین نسخه سیستم مدیریت محتوی دیتالایف انجین* را جهت راه اندازی وب سایت خود دریافت نمائید.
یادآوری : جدیدترین نسخه های منتشر شده موجود ـ ترجمه شده توسط وب سایت پشتیبان فارسی دیتالایف انجین ـ که جهت سهولت در دسترسی کاربران پارس دیتـالایف ، در این صفحه ارائه می شود همواره در دو نسخه اخیر ، شامل نسخه پایدار پارسی ( تست و توصیه شده توسط پارس دیتـالایف ) و آخرین نسخه ترجمه شده قابل دریافت خواهند بود .

 
 
دریافت نسخه پایدار ـ ورژن 11.3
برخی موارد ویرایش و اصلاح شده است
قالب مدیریت و آیکونهای فلت جایگزین شده است

نام فایل توضیحات
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید. برای دریافت فایل باید عضو بوده و وارد سایت شوید.

 
 
دریافت نسخه پایدار ـ ورژن 11.2
برخی موارد ویرایش و اصلاح شده است
قالب مدیریت و آیکونهای فلت جایگزین شده است

نام فایل توضیحات
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید. برای دریافت فایل باید عضو بوده و وارد سایت شوید.دریافت نسخه پایدار ـ ورژن 11.1
برخی موارد ویرایش و اصلاح شده است
قالب مدیریت و آیکونهای فلت جایگزین شده است

نام فایل توضیحات
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید. برای دریافت فایل باید عضو بوده و وارد سایت شوید.

 

دریافت نسخه پایدار ـ ورژن 11
برخی موارد ویرایش و اصلاح شده است
قالب مدیریت و آیکونهای فلت جایگزین شده است

نام فایل توضیحات
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید. برای دریافت فایل باید عضو بوده و وارد سایت شوید.


 
دریافت نسخه پایدار ـ ورژن 10.6
برخی موارد ویرایش و اصلاح شده است
قالب مدیریت و آیکونهای فلت جایگزین شده است

نام فایل توضیحات
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید. برای دریافت فایل باید عضو بوده و وارد سایت شوید.دریافت نسخه پایدار ـ ورژن 10.4
برخی موارد ویرایش و اصلاح شده است
قالب مدیریت و آیکونهای فلت جایگزین شده است

نام فایل توضیحات
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید. برای دریافت فایل باید عضو بوده و وارد سایت شوید.

ترجمه سیستم توسط تیم مدیریت وب سایت پشتیبان دیتالایف انجین فارسی انجام شده است *