گالری عکس برای مطالب

گالری عکس برای مطالب

بسیاری از سایتهای شرکتی و خبری و ... برای مواردی از قبیل معرفی محصول ، گزارش خبری و موارد دیگر نیاز به یک گالری کوچک دارند که تصاویر مربوطه را با حالت مناسب نمایش دهد. بهترین مکان برای این مقصود نیز در بخش انتهایی ادامه مطلب است تا هم توضیحات و مشروح خبر یا رویداد و ... درج شود و هم عکسها کاملا با آن مطلب مجتمع و مرتبط باشند ...
  • 0
  • 120
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم