پارس دیتالایف | قالب دیتالایف | دیتالایف

» » Structured Data برای دیتالایف

پیاده سازی Structured Data برای دیتالایف

در واقع هدف اصلی استفاده از structured data مشخص ساختن ساختار سایت به موتورهای جستجو به زبانیست که متوجه آن شوند. بخصوص در مورد گوگل، مرغ ..
  • 96.03.03
  • 0
  • 1017
  • 152