پارس دیتالایف | قالب دیتالایف | دیتالایف


قالب انگلیسی دیتالایف ـ EnBrilliant
قیمت : 68,000 تومان ( برای خریداران نسخه پارسی 50 هزار تومان )

قالب انگلیسی دیتالایف ـ EnBrilliant

نسخه انگلیسی قالب شرکتی برلیان که قبلا نسخه پارسی آن توسط پارس دیتالایف ارائه شده بود آماده شده و برای سایتهایی که قصد ایجاد نسخه انگلیسی ..
  • 93.07.29
  • 2
  • 3404
  • 86
قالب انگلیسی دیتالایف ـ EnParmida
قیمت : 58000 ریال ( برای خریداران نسخه پارسی 40 هزار تومان )

قالب انگلیسی دیتالایف ـ EnParmida

نسخه انگلیسی قالب علمی خبری پارمیدا که قبلا" نسخه پارسی آن توسط پارس دیتالایف عرضه شده بود به انگلیسی نیز تبدیل و آماده ارائه گردید. ..
  • 93.07.29
  • 0
  • 2209
  • 67