پارس دیتالایف | قالب دیتالایف | دیتالایف


لزوم بکاپ گرفتن از قالب وب سایت

شب گذشته هنگام ویرایش قالب از کنترل پنل ناگهان متوجه شدم وقتی قصد ویرایش قالب آندروید را برای تست در سایت جهت عکس گرفتن داشتم به اشتباه کل ..
  • 93.04.16
  • 4
  • 2798
  • 89