پارس دیتالایف | قالب دیتالایف | دیتالایف

» » ماژول دیتالایف

ماژول تعداد حاضرین در سایت

ممکن است بخواهید تعداد حاضرین در سایت را مشاهده و در قسمتی از آن به نمایش بگذارید. این مورد تاکنون می‌بایست با استفاده از امکانات ..
  • 95.09.04
  • 2
  • 1107
  • 38

ماژول مدیریت اعتبار کاربران

ماژول مدیریت اعتبار کاربران یک سیستم بینظیر می باشد که به سفارش پارس دیتالایف آماده شده است. این ماژول بر اساس اصول نوین ..
  • 95.02.08
  • 3
  • 1164
  • 14