پارس دیتالایف | قالب دیتالایف | دیتالایف

» » قالب پنل مدیریت دیتالایف

قالب پنل مدیریت دیتالایف ـ نسخه 11.3

پارس دیتالایف قالبی را با طرح فلت، سبک و مدرن برای پنل مدیریت دیتالایف آماده کرده که برای چند نسخه اخیر دیتالایف انجین هماهنگ و منتشر شده ..
  • 96.03.31
  • 0
  • 730
  • 158

قالب پنل مدیریت دیتالایف ـ فلت آبی

قالب مدیریت سیستم مدیریت محتوی محبوب دیتالایف دارای ظاهری ساده و خسته کننده است. بنابراین ویرایش جدیدی برای آن تهیه کردیم که کمی این محیط ..
  • 95.01.24
  • 8
  • 2327
  • 142