پارس دیتالایف | قالب دیتالایف | دیتالایف

» » قالب مدیریت دیتالایف

قالب پنل مدیریت دیتالایف ـ فلت آبی

قالب مدیریت سیستم مدیریت محتوی محبوب دیتالایف دارای ظاهری ساده و خسته کننده است. بنابراین ویرایش جدیدی برای آن تهیه کردیم که کمی این محیط ..
  • 95.01.24
  • 8
  • 1838
  • 142