پارس دیتالایف | قالب دیتالایف | دیتالایف


بزودی ، انتشار چند قالب رایگان!

با توجه به درخواست مکرر کاربران عزیز برای انتشار قالبهای رایگان ، بر آن شدیم جهت پاسخ به این درخواستها ، از این پس هر ماه حداقل ..
  • 92.05.01
  • 0
  • 2237

دیتالایف انجین 10 منتشر شد

ساعاتی پیش آخرین نسخه از دیتالایف ( نسخه 10 ) منتشر شد البته این نسخه هنوز فارسی نشده و بزودی نسخه فارسی آن نیز منتشر خواهد شد ..
  • 92.03.27
  • 0
  • 2551
  • 97