پارس دیتالایف | قالب دیتالایف | دیتالایف


یکی هست که دیگه نیست ...

خیلی دلمان میخواست این خبر دروغ باشد : خواننده‌ی محبوب پاپ مرتضی پاشایی صبح جمعه در بیمارستان «بهمن» تهران ..
  • 93.08.23
  • 3
  • 2801
  • 95